DM - degenerativní myelopathie  

Degenerativní myelopatie je progresivní neurodegenerativní onemocnění míchy. Rané stádium choroby se projevuje ubýváním bílé hmoty míšní, především v hrudní oblasti páteře. Dochází tak k postupnému narušování systému “drah” vedoucích signály z mozku do cílového místa a tedy ke zhoršené schopnosti ovládat zadní, a v pozdějším stádiu nemoci, i přední končetiny.Obvykle je průběh nemoci pomalý a bývá někdy v počátcích veterináři zaměňován s projevy DKK, artrózou či artritidou. Postihuje však i na první pohled zdravá zvířata, hodnocená často DKK 0-0, nemoc nemá nic společného s kyčelními klouby!

Přestože je DM silně determinována geneticky, podobně jako u dysplazie kyčelních kloubů (DKK), důležitou roli mohou hrát i podmínky vnějšího prostředí. Mezi významné faktory patří hmotnost psa, pracovní či sportovní zátěž, ustájení a celkový zdravotní stav zvířete. Pravděpodobnost propuknutí choroby je však u pozitivních jedinců velmi vysoká.

Postižení jsou především Němečtí ovčáci a plemena jim příbuzná, ale nejsou výjimkou ani jiná zcela nepříbuzná plemena. Aby se nemoc projevila musí mít jedinec dvě zmutované alely. První příznaky se objevují většinou okolo 8.- 10. roku života a  končí celkovým ochrnutím  a smrtí zvířete. 

Léčba této nemoci není dosud známá. Avšak jedním z faktorů, které by mohly positivně ovlivnit průběh nemoci je dostatek vhodného pohybu. Chůze a plavání jsou vhodná forma pohybu, přičemž plavání je mnohem účinnější, neboť nedochází k tlaku na končetiny. Nejdůležitější je pravidelný pohyb s ohledem na věk psa pro zlepšení fyzické kondice. Také kvalita stravy podávaná v průběhu života může ovlivnit nástup a průběh nemoci. Rozšiřováním nemoci může předejít také vhodná selekce v chovu na základě genetických testů.

                                         Výsledky MD

                                 či + = negativní - mutovaný gen (delece) není přítomen
                                 či - = positivní -  mutovaný gen (delece)  je přítomem
Genotypy:

Genotyp N/N či +/+  - oba dva geny zděděné po matce i po otci jsou nepoškozené.                               Jedinec je zdrávý „Free či Normal“- prostý zmutovaného genu


Genotyp N/DM či +/-  defektní gen se přenáší  dále na potomstvo                                                           Jedinec je zdrávý, ale z genetického hlediska přenašeč „Carrier“ - nositel zmutovaného genu

 

Genotyp DM/DM či -/- oba dva geny zděděné po matce i po otci jsou poškozené. Jedinec je pozitivní – postižen nemocí „Affected" a buď již příznaky má a nebo se v nejbližších letech pravděpodobně objeví.


Článek je z části inspirován stránkami: dlouhosrstakolie.cz   

Tento web byl vytvořen v systému web-rychle.cz pro nekomerční užití.