MDR1 - mnoholéková rezistence             

Mutace v psím MDR1 genu (multidrug resistence gene) je spojována s přecitlivělostí na určité léky.

Zavedení nových antiparazitik v roce 1980 odhalilo existenci mutace v genu MDR1 psů, která způsobuje náchylnost zvířete k potenciálně smrtelné neurotoxicitě. Při výběru léků pro psy  pozitivní na MDR1 je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost složení léčiv. Je třeba si dát pozor zejména na tyto léčiva, antiparazitika a anestetika:

Ivermectin        Acepromazine,     Butorphanol,        Doramectin,           
Doxorubicin,        Ebastin              Loperamide,        Milbemycin,              
Moxidectin,         Selamectin,        Vinblastine,          Vincristine,
                                                                                                                                                              Vyjmenované léky jsou běžně používány při léčbě psů. Jsou-li podány zvířeti s poruchou v MDR1 genu, mohou způsobit neočekávanou neurotoxickou reakci. Např. je-li zvířeti s homozygotně mutovaným MDR1 genem podán ivermectin (antiparazitikum) lze pozorovat poruchy pohybu a koordinace, chvění, zvracení dezorientaci, v krajním případě může dojít až ke smrti zvířete.Vada genu pochází zřejmě z jedné rodové mutace a rozšířila se. Souvislost MDR1 a přecitlivělosti na ivermectin (a jemu podobné látky) byla prokázána u těchto plemen: kolie dlouhosrstá a krátkosrstá, šeltie, australský ovčák, wäller (kříženec australského ovčáka a briarda), bobtail, border kolie, dlouhosrstý vipet, bílý švýcarský ovčák.


Ivermectin je obecně pro domácí zvířata bezbečný, ale pro jedince postižené na MDR1 až smrtený.  Mutovaná alela vede  zřejmě k úplné ztrátě funkce P-glykoproteinu, který má ochrannou funkci, což umožňuje ivermectinu bez omezení procházet do nervových tkání psa.

Největší výskyt postižených jedinců je u kolií (33%), šeltií (5,7%) a australských ovčáků (6,9%). Přecitlivělost na ivermectin je děděna recesivně. Jedinec musí zdědit mutovanou alelu od obou rodičů, aby se porucha projevila. Přenašeči mutované alely (jedinci s jednou alelou zdravou a jednou alelou mutovanou), kteří jsou klinicky zdraví, mohou mutaci v MDR1 genu přenášet na potomstvo. Proto by měli být přenašeči mutované alely rozpoznáni a následně kříženi pouze s jedinci bez defektu MDR1 genu.

V dnešní době je úspěšné řešení pro zjištění MDR1 genetický test, který spolehlivě a rychle odhalí případný defekt v MDR1 genu. K vyšetření stačí malý vzorek krve nebo stěr sliznice ústní dutiny, které snadno provede každý chovatel.

                                      Výsledky MDR 1

                             či + = negativní - mutovaný gen (delece) není přítomen
                              P či -  = positivní -  mutovaný gen (delece)  je přítomem
               Genotypy jedince, každý jedinec má dvě alely (jednu zdědil od otce a jednu od matky)
 

 • Free či Normal - zdravý    Genotyp: N/N či +/+                                                                                    znamená nepřítomnost mutace v obou alelách MDR1 genu. Jedinec s tímto genotypem není ohrožen vznikem neurotoxické reakce při podání určitých léků. Jedná se o zdravého jedince, který nepřenáší mutaci ani na potomstvo.
 • Carrier - přenašeč   Genotyp: N/P či +/-                                                             
  znamená, že jedinec má jednu alelu zdravou a jednu mutovanou. Je zdravý, ale z genetického hlediska je přenašečem a přenáší mutovanou alelu na potomstvo, proto by běl být křžen pouze s jedincem +/+ (Normal).
 • Affected - postižený    Genotyp P/P  či -/-          
  znamená přítomnost mutace genu v obou alelách MDR1. Jedinec je  ohrožen vznikem neurotoxické reakce po podání uvedených léků. Mutaci genu zdědil od obou rodičů. Mutace je dále přenášena na potomstvo, zařazení do chovu by proto mělo být zváženo. V každém případě by postižený jedinec měl být křížen pouze s jedincem +/+ (Normal).  
   
  Článek je inspirován stránkami: genomia.cz      

Tento web byl vytvořen v systému web-rychle.cz pro nekomerční užití.